Kolajen Yara Toz´nun İyileştirici Gücü

Medikal Kolajen: Kapsamlı Bir İnceleme

Kolajen yara ürünleri nedir? Kolajen yara Toz´u, Örtüsü, Jeli, Sprey´i nasıl çalışır?

Medikal Kolajen yara ürünleri, genellikle sığır, domuz veya attan elde edilen farklı kolajen türlerinden oluşan tabakalar, süngerler, tıkaçlar, filmler, jeller ve partiküllerdir. Kolajen omurgalıların vücudunda en bol bulunan proteindir ve hücre yapışması ve göçü için temel bir maddedir. Ayrıca kolajen, yaralanma sonrası trombosit adezyonu ve agregasyonu için önemli bir aktivatördür. Kolajen yara örtüsü hemostaz, yara iyileşmesi ve rejenerasyonda etkilidir.

Yara iyileşmesi için en iyi kolajen türleri hangileridir?

Sekiz alt aileye ayrılan toplam 28 farklı kolajen tipi vardır ve kolajen tiplerinin çoğu fibril oluşturan veya fibriller alt ailesine aittir. Bu alt aile, cildin dermal tabakasının hücre dışı matrisinin en bol bulunan bileşenleri olan kolajen tip I ve III’ü içerir. Ayrıca, kolajen tip I, II ve III en yaygın fibriler kolajenlerdir. Kolajenin benzersiz özelliği, en fazla %96’dan (kolajen tip I’de) en az %10’a (kolajen tip XII’de) kadar değişebilen üçlü bir sarmalın varlığıdır. Bu nedenle, kolajen tip I, kolajen yara iyileşmesinde kullanmak için en iyi seçim olacaktır.

Tip I Kolajen:

Kolajen tip I, kas, deri, tendonlar, damar sistemi, akciğerler ve kalp gibi yapılarda yapısal destek görevi gören kalın liflere sahip bir iskele oluşturur ve aynı zamanda kemik ve diş gibi kalsifiye dokularda organik materyal olarak yer alır. Hem kolajen tip I hem de III kolajenler yara iyileşmesi ve doku rejenerasyonu için gereklidir, kolajen tip III erken evrelerde önemli bir rol oynarken kolajen tip I geç evrelerde yüksek oranda sentezlenir.

Tip II Kolajen:

Kolajen tip II de fibriler bir kolajendir, kıkırdağın ana bileşeni olarak dokuya gerilme mukavemeti sağlamak için önemlidir. Kolajen tip II, kemik veya kıkırdak doku rejenerasyonu uygulamasında bir biyomateryal olarak kullanılmıştır, ancak cilt yara iyileşmesi üzerindeki etkisi daha az bilinmektedir.

Tip III Kolajen:

Kolajen tip III, kolajen tip I’in olgunlaşmasında baskın faktörlerden biridir, hızlı devir ile ince, daha az dayanıklı lifler üretir, ancak kolajen tip I ile karşılaştırıldığında daha az stabildir. Memelilerde, kolajen tip III’ten yapılan retiküler lifler genellikle kolajen tip I ile birlikte gözlenir.

Kolajen yara Tozu, Örtüsü, Jeli, Spreyi

Biyomateryal olarak kullanılmak üzere kolajenin hazırlanması, çözünmeyen ve çözünen kolajen olmak üzere iki yaklaşıma ayrılabilir. Kolajen yara örtüleri uygulamalarındaki ana yaklaşım, insan veya hayvan vücudundaki doğal kolajenin biyolojik yapısını ve moleküller arası bağlantısını koruyan çözünmeyen kolajendir.

Kolajen yara örtüsü, toz, Plug (tıkaç), Jel, Sprey şeklinde üç boyutlu iskeleler halinde oluşturulabilir.

Genel olarak, örtüsü, toz, Plug (tıkaç), Jel, Sprey formatları yanıklar, travmatik yaralar, cerrahi yaralar, kronik yaralar vb. gibi çeşitli epidermal veya dermal yaralarda uygulanabilir.

Kolajen yara tozu

Kolajen yara Toz´u, tünelli yaralar gibi düzensiz durumdaki yara yüzeyini kaplamak için yeterince serpilebilir. En önemlisi, kolajen partikülleri, yaraya daha kolay uygulanacak bir macun veya solüsyon yapmak için normal salin ile karıştırılabilir.

Kolajen yara örtüsü

Kolajen yara örtüsü normalde döküm ve dondurarak kurutma işlemleriyle hazırlanır ve daha sonra belirli bir döküm kalıbı kullanılarak farklı şekiller veya boyutlar gerçekleştirilebilir. Kolajen yara örtüsü, epidermal veya dermal yaralanmaya bağlı yüzeysel yaralar için hem geçici hem de kalıcı örtü olarak kullanılabilir. Yara iyileşmesi sırasında, bir kolajen yara örtüsü içinde hücresel büyüme yeteneği, lifli yapısının gözenek boyutuna ve gözenekliliğine bağlıdır. Kolajen yara örtüsü, subdermal tabakalarda hızlı epitelizasyon ve yoğun fibroz doku büyümesi gösterdiğinden yanıklar, ülserler ve cerrahi yaralar için çok uygundur.

Kolajen Plug (tıkaç) yara örtüsü

Yüzeysel yara yönetimine ek olarak, kolajen Plug (tıkaç) diş hekimliğinde veya kurşun yaraları derin kas yaralarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, soket koruma, diş çekimi sonrası kemik hacmini korumak için etkili bir stratejidir. Kolajen Plug (tıkaç), ekstraksiyon soketine takmak için silindirik şekilli bir kolajen matrisidir, kemik doku mühendisliğindeki uygulamalar için uygun olan periosteal hücrelerin büyümesi için bir iskele sağlayabilir.

Kolajen Jel – Sprey yara tedavisi

Jel veya Sprey formundaki malzemeler, yüksek su içeriği ve mükemmel doku yapışması nedeniyle yara yönetiminde daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca, jel formundaki malzemelerin antibakteriyel ajan gibi aktif bileşenleri içermesi, tabaka veya sünger şeklindeki yara örtülerine kıyasla daha kolaydır. Son araştırmalara göre, saf kolajen, doğal ve/veya sentetik polimerlerle kolajen karışımları veya biyoaktiflerle kolajen karışımları kullanılarak oluşturulan kolajen jel yara örtüsü, yara tipi çeşitliliği ve çevresel karmaşıklık nedeniyle cilt yaralarının daha iyi yönetimi için gereklidir.

Kronik yaralar için kolajen yara örtüsü kullanmanın en önemli 5 faydası

 • Kolajen omurgalıların vücudunda en bol bulunan proteindir;
 • Kolajen, granülositler ve fibroblastlar gibi iyileşmenin hücresel unsurları için kemotaktiktir;
 • Kolajen yara örtüsü, farklı yara tipleri için farklı özelliklere sahip üç boyutlu iskele olarak oluşturulabilir;
 • Kolajen yara örtüsü, hücresel bağlanma, göç ve çoğalma için uygun olan gözenekli bir matristir.
 • Kolajen yara örtüsü, doğal yara yatağı ile hizalanarak yara olgunlaşmasını teşvik etmek, yani iyileşme kalitesini artırmak için ideal bir substrat görevi görür.

Kolajen yara örtüsünün iyileşmeyi desteklemesi ne kadar sürer?

Yara iyileşmesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere zamana bağlı dört aşamadan oluşan bir dizi halinde birleştirilebilir:
 • Pıhtılaşma ve hemostaz, yaralanmadan hemen sonra;
 • Enflamasyon, kısa bir süre sonra başlar;
 • Proliferasyon, yaralanmadan sonraki günler içinde başlar;
 • Yara dokusu oluşumunun gerçekleşmesi

Kolajen yara ürünleri, doğal yara yatağı ile hizalanarak yara olgunlaşmasını teşvik etmek için ideal bir substrat görevi görür. Yani, kolajen yara ürünleri yaranın yeniden şekillenmesi aşamasındaki zaman sürecini kısaltmada ve böylece iyileşme kalitesini artırmada etkilidir.

Kolajen yara örtüsü enfekte yaralarda kullanılabilir mi?

Enfekte yaralarda, enflamatuar yanıt hala nispeten yüksek bir seviyededir ve enflamatuar hücreler, kolajeni yerinde bozabilen matris metaloproteazlar (MMP) gibi çeşitli enzimler salgılayacaktır. Bu nedenle, kolajen yara örtüsünün enfekte yaralarda kullanılması önerilmez.

Kolajen yara ürünlerini ne sıklıkla değiştirmeliyim?

Tedavi döngüsü yaranın iyileşme sürecine bağlı olacaktır. Kolajen biyolojik olarak absore olan bir malzemedir, ColPets Kolajen 8 ila 10 saat arasında absorbe olur, bu nedenle kullandıktan sonra kolajen yara örtüsünü veya tozu temizlemeye gerek yoktur. Bunun yerine, orijinal kolajen yara örtüsü veya toz absorbe oluduktan sonra, ihtiyaç duyulduğunda yaraya tekrar tekrar yenisi eklenir.

Kolajen yara örtüsü değişim sıklığı belirlenirken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır?

Kolajen yara tozu veya örtüsü, eksüdayı emmesinin yanı sıra yara çevresindeki nemli ortamı koruyarak iyileşme sürecini sürdürme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, yaradan hala çok fazla eksüda varsa veya kolajen yara örtüsü emilirse yeni bir yara örtüsü veya tozu eklenebilir.

Daha iyi emilim performansı: Kolajen yara Jel´i & Aljinatlı

Aljinat materyali, önemli antibakteriyel özelliklere sahip olan ve eksudada kendi ağırlığının birçok katını emebilen gelişmiş yara örtülerinden biridir. Ayrıca, aljinat ve kolajenin hemostatik özellikleri de vardır ancak küçük kanamaların kontrolünde (örneğin, debridman sonrası yaralarda) kullanılması önerilir. Yani, aljinat malzeme daha ağır kanamaların tedavisi için yeterli olmayacaktır.

Aksine, kolajen yara örtüsü sadece daha ağır kanamalardan sonra trombosit yapışması için önemli bir aktivatör olmakla kalmaz, aynı zamanda doğal yara yatağı ile hizalanarak yara olgunlaşmasını teşvik etmek için ideal bir substrat görevi görür. Bu nedenle, aljinat malzemesiyle birleştirilmiş kolajen yara örtüsü, kolajenin yapısal desteğine ve aljinatın jel oluşturma özelliklerine sahip olabilir ve daha sonra yara yönetiminde daha etkili olabilir.

Sığır medikal kolajen yara ürünleri nedir?

Kolajen yara örtüsü, kolajen tozu, kolajen Jeli, kolajen Spreyi, sığır, domuz, deniz, at gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen kolajenden oluşur ve sığır ve domuz en yaygın olanları arasındadır. Sığır kolajeni en düşük immünojenite ve sınırlı immün yanıt ile olumlu özellikler gösterir.

ColPets yara ürünleri

sığır tendon´dan üretlir
Hayvansal ürünlere alerjisi olan hastalarda sığır kolajen yara örtüsü kullanılabilir mi?

Hayvan dokusundan elde edilen kolajen, immün yanıt için potansiyel bir risk olan telopeptid çıkarıldıktan sonra klinik kullanımda biyouyumlu ve güvenlidir. Ancak yine de ciddi alerji öyküsü olan veya sığır ya da domuz gibi hayvan kaynaklı ürünlere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda hayvansal kaynaklardan elde edilen kolajen yara örtüsünün kullanılması önerilmemektedir.

Kolajen yara örtüsü kullanımıyla ilişkili herhangi bir yan etki veya risk var mıdır?

Kolajen bazlı biyomedikal ürünler iskeleler, hemostatlar, deri greftleri ve yara örtüleri şeklindedir. Biyouyumluluk, düşük enfeksiyon riski ve düşük immünojenisite, kolajen yara örtüsünün yara yönetiminde kullanımını güçlü bir şekilde desteklemektedir.

En iyi kolajen yara ürünü nasıl seçilir?
En iyi kolajen yara örtüsünün aşağıdaki gerekliliklere sahip olması beklenir:
 • Alerjenik olmayan, hassaslaştırıcı olmayan
 • Kolajen yara örtüsü çoğunlukla hayvansal kaynaklardan hazırlanmaktadır, bu nedenle kolajen yara örtüsünün geliştirilmesi sırasında telopeptidin çıkarılması ve virüs inaktivasyonu gibi bilimsel doğrulama, klinik kullanımdaki güvenlik açısından kritik olacaktır.
 • Yüksek derecede hemostatik ve nemli mikro ortam
 • Kolajen yara örtüsünün en önemli özelliklerinden biri, trombosit yapışması ve ağır kanama sonrası emilen eksudadan kaynaklanan mükemmel hemostatik özelliktir. Bu nedenle, kolajen yara örtüsünün gözenekliliği hemostatik özellik için kritik indeks olacaktır. Genel olarak, %80’den daha yüksek gözeneklilik ve kendi ağırlığının 20 katından daha büyük emilen eksüda oranı klinik kullanım için daha uygun olacaktır.

Kolajen yara örtüsü için kontrendikasyonlar nelerdir?

Kolajen yara örtüleri için neredeyse hiç kontrendikasyon yoktur. Lütfen kolajen yara örtüsünü enfekte yaralarda veya ciddi alerji öyküsü olan veya hayvansal kaynaklı ürünlere aşırı duyarlı hastalarda kullanmayın.

Kolajen yara örtüsü maliyet etkinliği ve hasta sonuçları açısından diğer yara bakım ürünleriyle nasıl karşılaştırılır?

Standart tedaviye kıyasla
 • maliyeti %67 daha ucuz
 • iyileşme %92 daha hızlı
 • pansuman değiştirme %90 daha az

Kedi, köpek, at ve tüm çiftlik hayvanlarına özel

HIZLI YARA İYİLEŞMESİ İÇİN KOLAJEN ÜRÜNLERİ

Colpets Kolajen TOZ

ColPets Kolajen ÖRTÜ

ColPets Kolajen JEL

ColPets Kolajen SPREY