COLLVET Enjeksion

COLLVET HA

Veteriner Hekimler için tasarlanmıştır

Oda sıcaklığında 2 yıl raf ömrü

En yüksek moleküler ağırlık 1,7 – 2 Mio Dalton’dan fazla sentetik Hyluronik Asit içerir.

40mg / 2ml Sodyum Hiyalüronat

30mg / 2ml
L-Proline

2ml
Hazır doldurulmuş şırınga

COLLVET High

Veteriner Hekimler için tasarlanmıştır

Oda sıcaklığında 2 yıl raf ömrü

En yüksek moleküler ağırlık 1,7 – 2 Mio Dalton’dan fazla sentetik Hyluronik Asit içerir.

60mg / 2,5ml
Sodyum Hiyalüronat

37,5mg / 2,5ml
L-Proline

2,5ml
Hazır doldurulmuş şırınga

COLLVET Intens

Veteriner Hekimler için tasarlanmıştır

Oda sıcaklığında 2 yıl raf ömrü

En yüksek moleküler ağırlık 1,7 – 2 Mio Dalton’dan fazla sentetik Hyluronik Asit içerir.

40mg / 2ml
Sodyum Hiyalüronat

30mg / 2ml
L-Proline

40mg / 2ml
Glycine

60mg / 2ml
N-Acetyglucosamin

2ml
Hazır doldurulmuş şırınga

COLLVET Ultra

Veteriner Hekimler için tasarlanmıştır

Oda sıcaklığında 2 yıl raf ömrü

En yüksek moleküler ağırlık 1,7 – 2 Mio Dalton’dan fazla sentetik Hyluronik Asit içerir.

75mg / 3ml
Sodyum Hiyalüronat

45mg / 3ml
L-Proline

3ml
Hazır doldurulmuş şırınga

Hyaluronan (HA), kondrositler tarafından sentezlendiği eklem kıkırdağında ve B tipi sinoviyositler tarafından sentezlendiği sinovyal sıvıda bulunur. Hyaluronan, bulunduğu ortama bağlı olarak Hyaluronik asit, sodyum hyaluronat veya hyaluronat olarak bulunabilir ve tüm terimler birbirinin yerine kullanılır. Osteoartritte (OA) HA’nın moleküler ağırlığının ve konsantrasyonunun normal değerlerinin yarısı ila üçte biri oranında azaldığı ve visko-suplementasyon kavramının ortaya çıkmasına neden olduğu uzun yıllardır ve çeşitli türlerde kabul edilmektedir.

Hyaluronan, sinovyal sıvıya viskoelastik bir nitelik kazandırır; bu da düşük kesme oranlarında viskoz bir çözelti gibi davrandığı ve yüksek kesme oranlarında doğası gereği elastik olduğu anlamına gelir. Sinovyal sıvıda HA ayrıca sinovyal membran/kıkırdak arayüzünü kayganlaştırır (sınır kayganlaştırma) ve sterik dışlama olarak bilinen bir mekanizma ile aktif enflamatuar bileşenleri ve lökositleri eklem boşluğundan fiziksel olarak dışlar. Hyaluronanın ek olarak doğrudan anti-enflamatuar etkileri vardır ve osteoartritik eklemlerde fibroblastik pannus oluşumunu azalttığı gösterilmiştir.

HA’nın işlevsel mekanizmaları doğrudan HA’nın moleküler ağırlığına ve konsantrasyonuna bağlıdır. Kullanım için mevcut çeşitli HA preparatları arasından seçim yaparken bu kavram akılda tutulmalıdır. At sinovyal sıvısı HA’nın moleküler ağırlığının 2-3 milyon Dalton arasında değiştiği bildirilirken, bildirilen HA konsantrasyonu 0,33 ile 1,5 mg/ml arasında değişmektedir. Mevcut HA ürünleri için, moleküler ağırlık ve fiyat tipik olarak doğrudan ve pozitif olarak ilişkilidir. Bu nedenle, yüksek moleküler ağırlıklı preparatlar, artan etkinlikleri ve daha uzun etki süreleri nedeniyle önerilmektedir.

Atlarda hyaluronan için dozaj yönlendirmesi klinik izlenimlere dayanarak yapılmıştır ve atların HA uygulamasına klinik olarak nasıl yanıt verdiği konusunda geniş bir çeşitlilik vardır. İdiyopatik sinovit için uygulandığında, HA tipik olarak 4 enjeksiyon için her hafta eklem içine (i.a.) enjekte edilir. HA uygulamasından sonra dinlenme süresi gerekmez. Üreticinin önerdiği dozlar fetlock veya carpus’ta kullanıma dayanmaktadır, bu nedenle HA’yı boğum gibi büyük bir eklemde kullanırken, muhtemelen iki kat doz uygulanmalıdır.